Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond,
Vråkstigen 11,
SE-125 56 Älvsjö


+46 70-7634212  

hej@ortendahlsfond.se

C4
SUBSCRIPTION PLANS for web & marketing

Om fonden

Grunden är en testamentarisk gåva till Samfundet Sverige-Island från Barbro och Sune Örtendahl 2008.

Stiftelsen med deras namn bildades 2009 med ett ändamål som motsvarade både donatorernas önskan och syftet med Samfundets arbete.

Stiftelsen har varit knuten till Samfundet Sverige-Island, men är nu självständig sedan Samfundet lagts ner i oktober 2017.


Stiftelsen skall verka för ökade kunskaper om Island i Sverige. Detta genom att utge skrifter, tryck och böcker, samt dela ut stipendier till studerande och unga forskare som skrivit uppsatser med god anknytning till Island.


STYRELSEN

Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond är självständig, och styrelsen har tre medlemmar och en ersättare.

Styrelse 2023

I styrelsen ingår

  • Nanna Hermansson, ordförande
  • Hans Blidberg, viceordförande
  • Lars-Erik Edlund

Styrelsemöte

Styrelsen håller möte en gång under våren och en gång under hösten.

ANSÖKAN

Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond skall uppfylla sitt ändamål att verka för ökade kunskaper om Island, genom att

  • ge ut skrifter,
  • dela ut stipendier i första hand till studerande och unga forskare som skrivit uppsatser med god anknytning till Island.

En ansökan om bidrag ur fonden skall sändas brevledes och innehålla :

  • en projektbeskrivning,
  • budget,
  • rekommendationer,
  • den sökandes CV.

Fonden har ingen fast ansökningstid.

KONTAKT

Nanna Hermansson,
ordförande
Örtendahls fond, c/o Föreningen Norden
Vasagatan 28,
SE-111 20 Stockholm
SVERIGE

Fondens bakgrund

Artiklar om människor, möten och händelser

Barbro Löfgren

Skolans lördagstimme gav ett livslångt intresse

Sune Örtendahl

Möte med isländsk författare startade intresset

Birkagårdens Islandscirkel

Möte på Islandscirkelns sillfrukost

Makarna Örtendahl

En kombination av flottan och konstnärlig kreativitet

Donationer

Sjöhistorik, folkhögskola m.fl. mottog donationer

Första resan till Island 1948

Anteckningar från Barbro Löfgren första Islandsresa

Länkar