Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond,
Vråkstigen 11,
SE-125 56 Älvsjö


+46 70-7634212  

hej@ortendahlsfond.se

C4
SUBSCRIPTION PLANS for web & marketing

Donationer

Donationer

Sjöhistorik, folkhögskola och djursjukhus var bland mottagarna


Sune Örtendahl hade vårdat Sjöofficerssällskapets bibliotek och 1999 mottog Sjöhistoriska Samfundet en donation för att ge ut årsskriften Forum Navale. En del av hans boksamling övertogs av Sjöhistoriska museet, en annan av Armémuseum.

Makarnas samling av isländsk litteratur om 242 böcker skänktes, förtecknade genom Samfundet Sverige-Island, till Nordens Folkhögskola Biskops Arnö 2002. Året innan hade en kvarstående del av Islandscirkelns böcker förts dit.

Barbro Löfgren Örtendahl som varit medlem i Samfundet Sverige-Island sedan 1949 utsågs till hedersmedlem. Hon skrev i sitt testamente 2001 att medel skall tillfalla Samfundet Sverige-Island.
En annan donation gick till Grafiska Sällskapet och en till Djursjukhuset Albano.

 

Next Post Previous Post