Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond,
Vråkstigen 11,
SE-125 56 Älvsjö


+46 70-7634212  

hej@ortendahlsfond.se

C4
SUBSCRIPTION PLANS for web & marketing

Det medeltida Island i världen

Barbro och Sune Örtendahls fond anordnar ett seminarium med fyra föredrag. Seminariet ingår i Föreningen Nordens ”Isländska kulturdagar” 2024 och genomförs i samarbete med Röhsska museet.
Tid: lördag 12 oktober 2024, 12.30 - 16.15
Plats: Röhsska museet, Vasagatan 39, 411 37 Göteborg Föredragen hålls på svenska och engelska. Ett begränsat antal platser finns.
Förboka din plats via pedagog.designmuseum@kultur.goteborg.se, tel. 031 -368 31 50 eller hämta biljett i receptionen från kl. 11 samma dag (i mån av plats).
(Bilden ovan från en lång bonad från Hvammur i Dölum, från mitten av 1400-talet. Omslag på boken Elsa. E Guðjónsson, Með verkum handanna. Íslenskur refilsaumur fyrri alda. Creative Hands. Icelandic laid-and couched embroideries of past centuries (Þjóðminjasafn Íslands; 2023) )

Olof Sundqvist: Gudars skymning: Den fornnordiska religionens upplösning och död

olof_sundqvistOlof Sundqvist skildrar religionsskiftet i Norden mellan 900 och 1100 och främst övergången från den förkristna religionen till kristendom. Det var en lång process som skedde vid olika tidpunkter på olika platser. Han vill lyfta fram hur och varför det skedde, vilka processer som fick den fornnordiska religionen att trängas undan och vilken roll som inhemska kungar och hövdingar spelade i avvecklingen både i Norge och på Island.

Olof Sundqvist är professor i religionshistoria vid Stockholms universitet. Sin senaste bok The Demise of Norse Religion: Dismantling and Defending the Old Order in Viking Age Scandinavia, (2023), ägnar han den fornnordiska religionen.Guðný Zoëga: Tidig kyrko- och bosättningshistoria på 1000-talet i Skagafjörður, norra Island

zoegaGuðný Zoëga har länge stått för arkeologiska undersökningar av tidig bosättning, kyrkor och begravningsplatser från sent 800-tal till omkring 1300 i Skagafjörður. De har visat hur landskapet har utnyttjats, kastat ljus på de första gårdskyrkorna med egna gravplatser som vid slutet av 1000-talet togs över av sockenkyrkor med kyrkogårdar. Av analyserna framgår mycket om den tidiga befolkningens levnadssätt och sociala skillnader såväl som om kristendomens införande och utveckling i området.

Guðný Zoëga är docent vid Universitetet på Hólar, Skagafjörður. Hon är specialist i arkeologi och osteologi med tonvikt på bioarkeologi. Föredraget hålles på engelska.


Lilja Árnadóttir: Isländska broderade kyrkliga textilier från medeltid och senare

lilja_arnadottirLilja Árnadóttir talar om Elsa E. Guðjónssons forskning om medeltida isländska textilier som presenteras i boken Með verkum handanna-Händers verk. Rubriken härrör från en medeltida text om en kvinna som broderar medan hon lyssnar på guds ord. Det finns femton bevarade isländska textilier i refilsöm eller dubbel läggsöm, en teknik som i Bayeuxtapeten. De äldsta, med en bildvärld hämtad från katolsk kristendom, är från slutet av 1400-talet och anses kunna ha varit sydda i nunneklostren. De yngre, från 1500-talet stammar från kyrkor och några är utförda i verkstäder knutna till biskopssätet Hólar.

Antikvarie Lilja Árnadóttir har redigerat boken Með verkum handanna i samarbete med Mörður Árnason (Þjóðminjasafn Íslands; 2023). Nationalmuseet har i vinter visat den textila skatten, även de sex verk som hamnat utomlands. Lilja Árnadóttir, fil. kand i etnologi och arkeologi från Lunds universitet, har
som antikvarie främst skrivit om kyrkliga föremål.

Joakim Lilljegren: Vinlandssagorna i skönlitteraturen

joakim_lilljegrenJoakim Lilljegren berättar om hur viss liten del av den medeltida isländska litteraturen inspirerat skönlitterära författare under de senaste två seklerna. Två av de kortaste islänningasagorna, Eirík den rödes saga och Grönlänningarnas saga, handlar om nordbors resor från Island till Grönland och Vinland. Detta ämne har återanvänts och vidareutvecklats av otaliga författare världen över, med start under 1800-talet bland skandinaviska utvandrare i Nordamerika. Förutom nedslag i flera olika författarskap tänker han resonera om vad det är som lockar särskilt mycket med just Vinlandssagorna.

Joakim Lilljegren är översättare, fil.mag. i nordiska språk och universitetsbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek. Han har medverkat i i utgåvorna Islänningasagorna (2014), Sturlunga (2021) och givit ut Västfjordsmassakern 1615 (2024).

Next Post Previous Post