Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond,
Vråkstigen 11,
SE-125 56 Älvsjö


+46 70-7634212  

hej@ortendahlsfond.se

C4
SUBSCRIPTION PLANS for web & marketing

Tryck till Sagakonferensen i Uppsala 2009

bild bokomslag Islands historia i korta drag

 

Tryckning

2009


 

Ett första bidrag från Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond gick till professor Henrik Williams, Uppsala, som stöd till Sagakonferensen i Uppsala 2009.

Föredragen publicerades i förväg, á austrvega, Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference, Uppsala 9th-15th August 2009. Red. Agneta Ney, Henrik Williams, Fredrik Charpentier Ljungqvist. Gävle University Press 2009. (1 000 sidor)

Trycket kan i sin helhet laddas ner här :

Volume 1
Volume 2

 

 

Next Post